top of page

FilmKoop

Kooperatifin amacı; kooperatifin konusuna giren ve Sinema Filmi Sanatı üreticisi ortaklarının Sinema filmi sanatı faaliyetinin her aşamasındaki sorunlarına ortak çözüm bulmak ve Sinema filmi sanatı üretim alanını ortak bir birliktelik sağlayarak iyileştirmek ve ortaklarının ekonomik menfaatlerini korumaktır.

Bu amaçla kooperatif;

 1. Sinema filmi sanatı ürünlerinin özellikle ortaklarının ürettiği ürünlerin en geniş seyirci kitlesinin ulaştırılması için çalışmalar yapmak, Kooperatifin konusuna giren ve ortakların film üretimi, dağıtımı, gösterilmesi, eğitimlerinin verilmesine yönelik her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, Kurmaca ya da belgesel film üretimlerinin satışı, pazarlaması, çekilmesi ve dağıtımını ve gösterimini sağlamak, Bu amaca yönelik işletmeler kurmak veya çalıştırmak

 2. Sinema filmi sanatı ürünlerinin her türlü gösterim seçenekleri üzerine çalışmalar yapmak bu çerçevede belediyeler, resmi ve özel kuruluşlarla, meslek odaları, sendikalar, sinema toplulukları ile her türlü işbirliği ve ortak projeler yapmak.

 3. Sinema filmi sanatı üreticisi olan ortaklarının Sinema filmi sanatı  üretme faaliyetinde ihtiyaç duyduğu her türlü ekipman, kamera, ışık ekipmanları, dekor, kostüm , tasarım, aksesuar, makyaj malzemesi, telif hakları, afiş ve broşür için tasarım , baskı, reklam, pazarlama, oyun fotoğraf , video çekimi, post-prodüksiyon,  web sitesi tasarımı, depo maliyeti, prova mekânı, nakliye, ofis malzemeleri, temizlik malzemesi, çay, kahve, su, karton bardak, platform, sandalye, koltuk, perde, teknik ekipman (ışık ve ses vb.), mekân boya, yangın söndürme tüpü ve ilgili araç gereçler, klima, havalandırma gibi kullanacakları araç&gereç ve her türlü ihtiyaç maddelerini iç ve dış piyasalardan temin etmek ve uygun fiyatlarla ortaklarına intikal ettirmek. Ayrıca tedarik ve gider konusundaki kalemlerde ekonomik sıkıntılarına çözüm üretmek ve olanak sağlamak, ortaklar arasında ekipmanlar konusunda havuz oluşturarak dayanışma ağı oluşturmak,

 4. Sinema filmi sanatı üreticilerinin projeleri olan kendi ürünlerinin ulusal veya uluslararası düzeyde festival benzeri sosyal etkinliklerde kamuya sunma veya kooperatif ortakları arasında kendi üretimlerinin dolaşımı ve diğer konularda her türlü dayanışmayı planlamak, Uluslararası film festivalleri ve toplu gösterimler için telif ve gösterim bedeli takibi ve organizasyonu yapmak, ,Festivale özel kooperatif-dayanışma  konusunda ortak bir filmi kolektif olarak yapmak, Ortakların ürettiği filmler için gerekli maliyetleri en aza çekecek faaliyetlerde bulunmak, Ulusal ve Uluslararası film festivallerine ortakların filmlerini göndermek ve gösterim bedelleri konusunda anlaşmalar yapmak,

 5. Sinema filmi sanatı üreticilerinin küçük işletme olsalar bile iş güvenliğine kavuşabilmesi, kayıt dışı çalışmanın ortadan kalkması gibi sorunların çözülerek sektörel olarak profesyonelleşilmesi için faaliyette bulunmak,

 6. Sinema filmi sanatı üreticilerinin birliğinin sağlanarak devlet kurumları, ilgili bakanlıklar, kişi ve kuruluşlarla temsil ilişkisi geliştirmek. Aynı amacı taşıyan diğer kooperatif ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşlarla ortaklaşa tesisler kurmak,

 7. Sinema filmi sanatı üreticilerinin çalışma ve üretim alanı ile ilgili tüm devlet kurumları, müdürlükler, yetkili kişi ve sanat üreticileriyle ilişkiler geliştirerek gerekli mevzuat değişiklikleri hakkında çalışmalar yapmak, alanına etki eden mevzuata ilişkin, muhataplarıyla istişare ederek değişiklikler yapılması ve uygulamaya ilişkin sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

 8. Kooperatif hizmetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini temin için ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ilişkiler tesis etmek, gerektiğinde organizasyonlar oluşturmak,

 9. Sinema filmi sanatı faaliyetine uygun olarak her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak, yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikli oyunlar, Sinema filmi sanatı her türden ürününü, televizyon filmi, televizyon draması, halk oyunları (folklor) gösterileri, bale gösterileri, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek,

 10. Amacı doğrultusunda sosyal tesisler, bakım ve tamir tesisleri, irtibat büroları ve ofisler kurmak, kiralamak, devralmak, işletmek veya işletilmesini sağlamak, gerektiğinde kiraya vermek,

 11. Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde her türlü eğlence ve sanatsal faaliyetler ile ilgili sertifikalı yada sertifikasız kurslar açmak, atölye çalışmaları yapmak, eğitim vermek, organizasyon, ajanslık, yayıncılık, yapımcılık, reklamcılık, menajerlik yapmak, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak, Her türlü sinema kampları düzenlemek, Konusuna giren her türlü film, kurs ve atölyelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını sağlamak, ürünlerin tanınmasını sağlamak, Ortaklarının eğitim araştırma, kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik ortakların bilgi, birikim ve deneyimlerinden faydalanarak somut projeler üretmek ve bu projeleri uygulamak,

 12. Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde her türlü içkisiz ve içkili lokanta, restoran, kafe, bar, gece kulübe, diskotek gibi tesisler kurmak, iş1etmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon iş1erini yapmak,

 13. Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, müzayede yoluyla satışı, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eserleri sahipleri ile yayıncıların gösterim haklarının temsili ve satışını yapmak, Gezici araçla sinema olmayan küçük il ve ilçelere projeler üretmek, bu projelere özel sponsorluklar bulmak, Farklı alternatif bir gösterim, film izleme pratiği konusunda çalışmalar yapmak

 14. Günledik, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli, veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür gibi yayınlar çıkarmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak,

 15. Çeşitli dijital platformlar içinde faaliyet göstermek için içerik üretmek, gerekirse dijital platform kurmak, görsel, işitsel, yazılı içerikleri programlamak, üretmek, koordine etmek, pazarlamak, yurt dışında yayın1anmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak, Faaliyetlerini uygulamak için hizmet alımı, kiralaması yapmak, Film gösterim merkezleri kurmak, Alternatif film izleme pratikleri için projeler yapmak, Ortakların ürettiği filmlerin dijital hakları (DRM) ile teknik çalışmalar yapmak, film gösterimi ve dağıtımı ile ilgili teknolojilerin üretimi geliştirilmesi, Ortakların ve kooperatifin çalışma konusunda giren hizmetlerin tanıtımını ve piyasa koşullarına uygun olarak pazarlanmasını sağlamak,

bottom of page